Proiectul educațional „Bucuria Crăciunului”

Print

PROIECT EDUCAŢIONAL „Bucuria Crăciunului”
An școlar 2020 – 2021

 

În 2020, #GivingTuesday România s-a transformat într-o Săptămână a Generozității, între 1 și 8 decembrie. De GivingTuesday oameni de bine din întreaga lume, printre ei și elevii clasei a V-a A, au #pusinimă și au dăruit ce au simțit: timp, bunuri, bani, sânge, voce, energie pentru a sărbători generozitatea!

ECHIPA DE PROIECT:
- coordonatori: prof. Nicu Crăciun și prof. Liliana Giugastru
- membri: elevii clasei a V-a A și părinții acestora;
PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 3 – 19 decembrie 2020
ARGUMENT: Prin derularea proiectului, cadrele didactice îşi propun să dezvolte la elevi sentimentele de respect pentru tradiţiile şi obiceiurile poporului român, dar şi sensibilizarea faţă de cei aflaţi în nevoi.
SCOP: Realizarea unor acte de caritate cu ocazia Sărbătorilor de iarnă.
OBIECTIVE:
- dezvoltarea şi încurajarea aptitudinilor artistice ale elevilor;
- sensibilizarea elevilor faţă de cei aflaţi în nevoi şi conştientizarea rolului pe care îl are fiecare membru al unei comunităţi în ameliorarea condiţiilor de viaţă ale celor cu nevoi materiale sau sociale speciale;
- conştientizarea afectivităţii de grup ca suport al prieteniei şi dovedirea unui comportament asertiv;
- promovarea spiritului voluntariatului .
- organizarea unor activităţi:
• antreprenoriale: expoziţie cu vânzare a unor felicitări pentru sărbătorile de iarnă;
• artistice: Concursul „Scrisoare pentru Moș Crăciun ...”;
• caritabile: donaţii pentru 7 copii orfani din satul Popești , județul Iași;
GRUP ŢINTĂ:
Voluntari: - elevii clasei a V-a A și părinții acestora,
- cadrele didactice implicate
Beneficiari: 7 copii orfani din satul Popești, Județul Iași.
REZULTATE AŞTEPTATE:
- 7 copii orfani din medii defavorizate vor beneficia de donații.
- Creşterea interesului pentru viaţa comunităţii.
- Creşterea stimei de sine.
EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR:
Discuţii, dezbateri în mediul virtual (online)
Acordarea unor diplome celor mai activi voluntari.

 

Foto 1 Proiect ”Bucuria Crăciunului ” 5A

 

Foto 2 Proiect” Bucuria Crăciunului” 5A

4 August 2021

Pagină realizată de Gabriela Cătălina Cojocaru
Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Iasi - ROMANIA
Str. C. Negri nr. 50, 700071
Tel. 0040332/418760 (secretariat); Tel. 0040232/218241 (director); Fax. 0040232/218240;
E-mail: vasile_alecsandri_iasi@yahoo.com
Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Iasi Str. C. Negri nr. 50. Hostgator coupon - All rights reserved.