Proiect de voluntariat "Şi tu poţi fi Moş Crăciun!"

Print

Denumirea proiectului:
"Şi tu poţi fi Moş Crăciun!"

Scop:
Sprijinirea copiilor cu nevoi materiale şi sociale speciale, prin implicarea elevilor Liceului Teoretic "V.Alecsandri" Iaşi în acţiuni de caritate, cu scopul formării şi dezvoltării de abilităţi şi atitudini menite să contribuie la optimizarea dezvoltării personale a elevilor.

Echipa de proiect: - coordonatori: prof. Mihaela Pavel, prof. Liliana Giugastru
- diriginţi ai claselor: 

a VIII - a A Ivașcu Ionuț

a VIII - a B Popa Elena

a VIII - a C Coșarcă Silvia

a IX - a D Manolache Mihaela

a IX - a A Crăciun Nicu

a X - a A Ursu Alexandru

a XII - a A Săndulescu Valentina

a XII - a B Zota Andreea

a XII - a C Farcaș Irina

- prof. Darabană Nicoleta
- educatoarele Dorcu Gianina și Alexandra Smău de la Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 4, judeţul Iaşi

Obiective:

- Dezvoltarea la elevi a spiritului de solidaritate şi toleranţă faţă de grupurile sociale dezavantajate
- Familiarizarea elevilor cu specificul acţiunilor de voluntariat
- Dezvoltarea la elevi a abilităților sociale , de comunicare interpersonală
- Formarea şi dezvoltarea în rândul elevilor a capacităţilor de colaborare , lucru în echipă şi de leadership
- Stimularea gândirii critice a elevilor şi a capacităţii de luare a deciziilor.
- Conştientizarea afectivităţii de grup ca suport al prieteniei şi dovedirea unui comportament asertiv.

Grup ţintă:

Voluntari:- elevi ai claselor 7B ,8A,8B,8C,9A,9D,12A,12B,12C din Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri"
- Cadrele didactice implicate
Beneficiari: -36 de preşcolari defavorizaţi de la Gradiniţele Broșteni și Alexandru cel Bun, comuna Vlădeni ,judeţul Iaşi.
- 69 de elevi de la Şcoala Primară Broșteni și Școala Primară Alexandru cel Bun,comuna Vlădeni , jud.Iaşi

PARTENERI : Liceul Tehnologic Vlădeni, comuna Vlădeni, judeţul Iaşi
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 4, Iaşi, jud. Iaşi

Durata: 19 noiembrie -19 decembrie 2017

Resurse:
- resurse materiale: donaţii ale elevilor şi părinţilor,materiale pentru realizarea felicitărilor.
- resurse umane implicate: cadre didactice, elevi, părinţi.

Desfăşurarea activităţilor:

1. Constituirea grupului de voluntari
2. Identificarea grupului defavorizat, a elevilor cu nevoi materiale deosebite
3. Popularizarea proiectului în rândul elevilor Liceului "V.Alecsandri"Iaşi
4. Confectionarea de felicitări specifice sărbătorilor de iarnă şi comercializarea lor în rândul elevilor părinţilor, cadrelor didactice
5. Colectarea donaţiilor constând în fructe, dulciuri, rechizite, jucării
6. Înmânarea pachetelor cadou preşcolarilor celor două gradiniţe.
7. Desfăşurarea unui mini atelier de creaţii vizând realizarea de felicitări de Crăciun împreună cu elevii grădiniţei.

Rezultate aşteptate:
- Pachete cadou constând în dulciuri, fructe, jucării,rechizite,hăinuţe
- 36 de preşcolari și 69 de elevi, cu situaţie materială precară vor primi pachete cadou cu ocazia sărbatorilor Crăciunului
- Creşterea interesului pentru viaţa comunităţii
- Creşterea stimei de sine
- Încurajarea interrelaţionării dintre elevii şcolilor implicate în proiect;
Evaluarea activităţilor: Discuţii, dezbateri
Crearea unui album foto cu imagini din timpul desfăşurării activităţilor
Acordarea unor diplome celor mai activi voluntari
Aplicarea proiectului va fi urmarită în fiecare etapă, punându-se accent pe implicarea efectivă a voluntarilor.
Acordarea unor adeverințe de participare la proiect cadrelor didactice implicate

6.jpg5.jpg2.jpg4.jpg3.jpg1.jpg


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.