Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a - 2021

Print

 

 

În atenția candidaților la evaluarea națională, sesiunea iunie 2021:

  • Candidații la examenul de Evaluare Națională 2021, din sesiunea iunie 2021, pot depune contestații în zilele de 29.06.2021 (intervalul 16.00 - 19.00) și 30.06.2021 (intervalul 8.00 - 12.00), la secretariatul liceului sau le pot transmite prin mijloace electronice, la adresa oficială de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Contestația se va completa numai după modelul tip, care se găsește la secretariat.

  • În situația în care un candidat dorește să conteste notele de la ambele discipline de examen, va completa două cereri distincte, câte una pentru fiecare probă scrisă.

  • Fiecare cerere-tip, semnată de candidat și de părinte/reprezentat legal, va fi însoțită de o copie după certificatul de naștere/carte de identitate a candidatului.

  • La intrarea școală, se vor respecta cu strictețe prevederile cu privire la siguranța elevilor și a personalului didactic implicat în această etapă.

 

Probele se desfășoară în zilele de 22 și 24 iunie 2021, între orele 9:00 – 11:00 după cum urmează:

- Limba și literatura română – 22 iunie 2021
- Matematică – 24 iunie 2021

Accesul elevilor în sălile de examen se face între orele 7:30 – 8:30, pe baza cărții de identitate sau a certificatului de naștere.
În funcție de sala în care sunt repartizați accesul se face astfel:
- elevii repartizați în sălile 1, 2 și 3 vor intra pe la intrarea elevilor – intrarea 1;
- elevii repartizați în sălile 4, 5 și 6 vor intra pe la intrarea din curtea interioară – intrarea 2.

Sala de bagaje se află la parter, în SALA DE SPORT.

 

De la intrarea în școală și până în sala de examen, elevii vor respecta traseele marcate, precum și indicațiile personalului liceului.

La intrarea în sală, elevii sunt rugați să verifice locul pe care îl ocupă în sala de examen și să se îndrepte direct către acesta.

Începând cu intrarea în școală și până la sfârșitul probelor, elevii vor respecta toate normele igienico-sanitare impuse de contextul epidemiologic actual, așa cum le-au fost prezentate de către profesorii diriginți și cum sunt indicate în mesajele de informare existente în școală în locuri vizibile.

Schema sălilor

Art. 7 din OMEC nr. 5455 - 31.08.2020

Art. 17 din OMECTS 4801 - 2010

 

Numărul de telefon la care cetăţenii pot semnala toate neregulile apărute în organizarea şi derularea examenelor naţionale

 

TEL VERDE

NAȚIONAL – 0800 801 100
ISJ IAȘI 0800 816 232 (telefon gratuit)

20 September 2021

Pagină realizată de Gabriela Cătălina Cojocaru
Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Iasi - ROMANIA
Str. C. Negri nr. 50, 700071
Tel. 0040332/418760 (secretariat); Tel. 0040232/218241 (director); Fax. 0040232/218240;
E-mail: vasile_alecsandri_iasi@yahoo.com
Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Iasi Str. C. Negri nr. 50. Hostgator coupon - All rights reserved.