Admitere în clasa a V-a pentru anul școlar 2018-2019

Print

 Repartizarea elevilor în clase

Clasa a V-a A – intensiv limba engleza

Nr.
inreg.
Numele I.T. Prenume
1 ANDRIEȘ V RĂZVAN-STEFAN
2 ANTON R SOFIA
3 BALTĂ V VALENTIN
4 BÎRLĂDIANU M.P JUSTINIAN-PARASCHIV
5 BUZDUGAN C.I MIHNEA-ANDREI
6 CADAR O.V DARIA-MARIA
7 CIOBANU D RAREȘ-CONSTANTIN
8 CIOCA D ALBERT
9 CIULU R.F ANDREI-ALEXANDRU
10 COGIANU G LAURENȚIU
11 CRUCEANU A DIANA
12 CUCU S.M RĂZVAN-MARIAN
13 DĂNILOAIA I.D DARIA
14 ENE D ANDREI
15 FARCA T ILINCA-LAVINIA
16 FETECĂU I.E IOANA
17 GRIGORE C.G TEODORA-GABRIELA
18 IFTIMOAIA I.C DELIA
19 MARCU S.A ARIANA-GABRIELA
20 MIHAI I YANIS-ANDREI
21 MOCANU C.C DARIA-MARIA
22 MURGU C DARIA-DENISA
23 NISTOR D IOANA-ANTONIA
24 REBEGEA M.P CATERINA-MARIA
25 SÂRBU N MATEI CODRUȚ
26 ȘUHAN C.M LUCA-MIHAI
27 TITIENARI M.M ANDREI-STELIAN
28 ȚURCANU P.D DIANA-ELENA
29 UNGUREANU C.I MIRUNA-ȘTEFANIA
30 VULTUR N.C ILINCA

 

Clasa a V-a B – intensiv limba franceza

Nr.
inreg.
Numele I.T. Prenume
1 ANDREI G.Ș ȘTEFANIA
2 ANTONIU G.C ALEXANDRU-CONSTANTIN
3 ARNĂUTU D.M TUDOR-MIHĂIȚĂ
4 BALAȘCA C ELENA-TEODORA
5 CHELE C.N ALEXANDRA-MARIA
6 CIOBANU A.O COSMIN-ANDREI
7 CIOFU M BEATRICE-MARIA
8 ENE C.G CRISTIAN
9 GIOSAN A ȘTEFAN
10 ILAȘCU C SERGIU
11 ILĂȘOAIA F BOGDAN-IULIAN
12 IONESCU C.G AMALIA
13 MĂTRESCU D MATEI
14 MERIUȚĂ D.C MĂDĂLINA-IOANA
15 MIRON I RALUCA-ANDREEA
16 ONIȘORU M.N YARINA-MARIA
17 PARASCHIV G CARLA-MARIA
18 POCNEȚ V ȘTEFĂNEL-COSMIN
19 POTOCHINĂ G ANDRADA-GEORGIANA
20 PRISTĂVIȚĂ C.I DENISA-PAULA
21 RĂILEANU G.V IOANA-MARIA
22 SAVIN T LAVINIA
23 SIDOR G CĂTĂLINA-ELENA
24 STEGARU S.C TUDOR-ANDREI
25 STRATIA V.B ȘTEFANIA-EMILIA
26 TABACARU A.I ERIKA-SOFIA
27 VIERU I.D ILINCA-ANA-MARIA

 

Clasa a V-a C – intensiv limba germana

Nr.
inreg.
Numele I.T. Prenume
1 AMANOLESEI G GHEORGHE-CODRIN
2 BOLOTĂ B.C SERAFIM
3 BUDEANU I RAREȘ-IOAN
4 BURUIANĂ M.D ANA-MARIA
5 BUTNARU G DARIANA-MARIA
6 CIOBOTARU O MARIA
7 COBJUC A IOANA-ALEXANDRA
8 COTEA F.G IANNA-KATERINA
9 DASCĂLU C ALEXANDRU IONUȚ
10 DAVID N ILINCA
11 ENĂCHESCU G.F MATEI-FLORIN
12 FARCA O SERGIU-ALEXANDRU
13 IONESCU M DIONISIE-ȘTEFAN
14 IONIȚĂ V ȘTEFAN-VLAD
15 MACOVEI G.A ANA-DENISA
16 MANOLACHI A IUSTIN
17 MITESCU D IOANA
18 PAȘCU C ANDREEA-CRISTIANA
19 PERJU-DAVIDESCU S THEODOR
20 ROȘU L DAVID-LIVIU
21 RUSU C TEODOR-IOAN
22 SCURTU V.C MATEI COSMIN
23 ȘOLDAN R DARIA-MIHAELA
24 STRÎMBU L MARK
25 ȚOCU I.C TUDOR-MATEI
26 TODERAȘC I TIANA
27 VÎNTU B.I MIRUNA

 

Rezultate finale la Testarea la limba engleză în vederea admiterii în clasa a V-a intensiv

Rezultate contestații

NR. CRT. NUME SI PRENUME PUNCTAJ INIȚIAL PROBA SCRISĂ PUNCTAJ CONTESTAȚII PROBA SCRISĂ PUNCTAJ FINAL PROBA SCRISĂ PUNCTAJ TOTAL OBȚINUT NOTĂ FINALĂ REZULTAT
1 ARNĂUTU D.M TUDOR-MIHĂIȚĂ 20 20 20 86 8,60 RESPINS

 

Rezultate inițiale la Testarea la limba engleză în vederea admiterii în clasa a V-a intensiv

REPARTIZAREA ÎN SĂLI A ELEVILOR ADMIȘI ÎN CLASA a V-a CARE VOR SUSȚINE TESTAREA LA LIMBA ENGLEZĂ

PLAN SĂLI

Lista elevilor admiși în clasa a V-a an școlar 2018-2019

Anunț privind constituirea claselor a V-a, pentru anul școlar 2018-2019 

 

Poze premiere

 

Anunț premiere

Rezultatele finale - Concursurile „Micii alecsandriști” și „Euclid” - punctaj cumulat

Rezultatele finale - Concursul „Euclid”

Rezultatele finale - Concursul „Micii alecsandriști”

Rezultatele la contestații - Concursul „Euclid”

Rezultatele la contestații - Concursul „Micii alecsandriști” 

 

Eventualele contestații vor putea fi depuse luni, 21 mai 2018, între orele 9,00 - 12,00, la secretariatul liceului.

Rezultatele finale vor fi afișate marți, 22 mai 2018, după orele 15,00, la avizierul liceului și pe site.

 

Rezultate inițiale punctaj cumulat cele două concursuri

Rezultate inițiale Concursul „Euclid”

Rezultate inițiale Concursul „Micii alecsandriști”

 

Subiect și barem Concursul „Euclid”

 

Subiect Concursul „Micii alecsandriști”

Barem Concursul „Micii alecsandriști”

 

Repartizarea în săli a elevilor

Schema sălilor

 

Anunț

privind organizarea concursurilor Micii Alecsandriști și Euclid, din 19 mai 2018

Repartizarea pe săli a elevilor înscriși la Concursurile „Micii alecsandriști” și „Euclid” 2018 va fi afișată la avizierul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” și postată pe site-ul școlii vineri, 18 mai 2018, după orele 14.00.

În data de 19 mai, elevii vor intra în săli între orele 8,00 - 8,30 și vor avea asupra lor carnetul de note vizat și cu fotografie, respectiv instrumente de scris cu cerneală / pastă de culoare albastră. Elevii nu vor intra în școală cu telefoanele mobile asupra lor. Rugăm  părinții să păstreze asupra dumnealor telefoanele copiilor.

Concursul „Micii alecsandriști” se desfășoară în intervalul 9,00 - 10,00, iar elevii vor avea 15 minute pentru lectura subiectelor și 45 de minute pentru redactarea efectivă a lucrării.

Concursul „Euclid” se desfășoară în intervalul 10,30 - 11,30,  iar elevii vor avea 15 minute pentru lectura subiectelor și 45 de minute pentru redactarea efectivă a lucrării.

În pauza dintre cele două probe, elevii rămân în interiorul școlii. Nu este permis accesul părinților în școală în pauza dintre cele două probe (10.00 – 10.30). Dorim tuturor succes!

 

În atenția părinților care doresc să își înscrie copiii în clasa a V-a, pentru anul școlar 2018-2019, la unitatea noastră

Având  în vedere numărul mare de cereri de înscriere la clasa a V-a, anunțăm organizarea concursului de selecție, conform procedurii, în data de 19 mai 2018. Vă rugăm să urmăriți Calendarul aprobat!

           Listă cu elevii care vor participa la concursurile Micii alecsandriști și Euclid, în vederea selecției pentru admiterea în clasa a V-a, anul școlar 2018-2019 - apăsați aici

           Vă rugăm să verificați numele, prenumele, inițialele părintelui, școala de proveniență, limba străină studiată, și eventualele greșeli să le semnalați la numărul de telefon 0332418760 în intervalul orar 9.00-14.00.

În acord cu legislația în vigoare, „Liceul Teoretic Vasile Alecsandri” va organiza selecția elevilor pentru clasa a V-a, în cazul în care numărul celor interesați va depăși numărul de locuri alocat prin Planul de școlarizare. În acest sens, facem public calendarul privind înscrierea elevilor.

 

Calendarul înscrierii în clasa a V-a la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”

 

20 noiembrie

Postarea pe site a unui extras din regulamentul de admitere și a modelelor de subiecte.

1-19 martie

Informarea tuturor celor interesați ( cadre didactice, părinți, elevi) cu privire la pașii procedurii, prin afișarea pe site, la avizier și prin adrese trimise către școli.

19 martie-30 martie

Depunerea cererilor de înscriere la secretariatul unității noastre.

12 aprilie

Afișarea bazei de date cu numărul elevilor care au depus cerere de înscriere în clasa a V-a. În cazul în care numărul cererilor depuse depășește numărul de locuri aprobat, toți elevii înscriși vor participa la cele două concursuri obligatorii, Micii Alecsandriști și Euclid. În această situație, se vor afișa și condițiile de concurs, repartizarea pe săli și programul probelor.

16 aprilie- 4 mai

Zilele Porților Deschise și organizarea unor ședințe de pregătire la cele două probe de concurs, pentru elevii interesați.

19 mai

Susținerea probelor scrise la cele două concursuri și afișarea rezultatelor inițiale.

21-22 mai

Depunerea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale.

24-31 mai

Festivitatea de premiere pentru concursul Micii Alecsandriști, respectiv pentru concursul Euclid, la o dată ce va fi stabilită de Consiliul de Administrație.

Stabilirea diriginților, prin decizie a Consiliului de Administrație.

4-8 iunie

Organizarea testării pentru limba străină și constituirea claselor, după criteriul limbii străine studiate în regim intensiv.

14-22 iunie

Completarea dosarelor de înscriere de către elevii care au fost admiși.

22-30 iunie

Ședințe cu părinții pentru alegerea opționalelor și organizarea colectivelor.

Anunț

Potrivit art.23 din Regulamentele de concurs, subiectele vor fi elaborate în conformitate cu Programele pentru învățământul primar.

Documente necesare pentru înscriere

-  Cerere tip (se ridică de la secretariat)

-  Copie xerox certificat naștere elev.

Modele teste - Concursul „Euclid”

Modele teste - Concursul „Micii alecsandriști”

Regulamentul Concursului „Euclid”

Regulamentul Concursului „Micii alecsandriști”

Regulamentul admiterii în clasa a V-a

Anunț

privind organizarea concursurilor Micii Alecsandriști și Euclid, din 19 mai 2018

Repartizarea pe săli a elevilor înscriși la Concursurile „Micii alecsandriști” și „Euclid” 2018 va fi afișată la avizierul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” și postată pe site-ul școlii vineri, 18 mai 2018, după orele 14.00.

În data de 19 mai, elevii vor intra în săli între orele 8,00 - 8,30 și vor avea asupra lor carnetul de note vizat și cu fotografie, respectiv instrumente de scris cu cerneală / pastă de culoare albastră. Elevii nu vor intra în școală cu telefoanele mobile asupra lor. Rugăm  părinții să păstreze asupra dumnealor telefoanele copiilor.

Concursul „Micii alecsandriști” se desfășoară în intervalul 9,00 - 10,00, iar elevii vor avea 15 minute pentru lectura subiectelor și 45 de minute pentru redactarea efectivă a lucrării.

Concursul „Euclid” se desfășoară în intervalul 10,30 - 11,30,  iar elevii vor avea 15 minute pentru lectura subiectelor și 45 de minute pentru redactarea efectivă a lucrării.

În pauza dintre cele două probe, elevii rămân în interiorul școlii. Nu este permis accesul părinților în școală în pauza dintre cele două probe (10.00 – 10.30). Dorim tuturor succes!

22 August 2018

Pagină realizată de Gabriela Cătălina Cojocaru
Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Iasi - ROMANIA
Str. C. Negri nr. 50, 700071
Tel. 0040332/418760 (secretariat); Tel. 0040232/218241 (director); Fax. 0040232/218240;
E-mail: vasile_alecsandri_iasi@yahoo.com
Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Iasi Str. C. Negri nr. 50. Hostgator coupon - All rights reserved.