Anunț referitor la programarea activităților în vederea ocupării postului vacant de Educație Plastică

Print

Anunț

referitor la programarea activităților în vederea ocupării postului vacant de 

Educație Plastică

            În urma ședinței Consiliului de Administrație s-a validat solicitarea doamnei profesor Cobzaru I. Dida Ancuța care a obținut după parcurgerea condițiilor specifice media 9,23.  

Programare proba de interviu

Candidații care depun dosare la unitatea noastră, conform Metodologiei de Mișcare a personalului didactic pentru 2018-2019, în vederea ocupării acestui post, vor parcurge condițiile specifice, potrivit următorului program:

Miercuri, 25 aprilie, orele 14.00

- extragerea biletelor pentru susținerea lecțiilor la clasă

Notă: Candidații care nu se vor prezenta la această etapă nu vor putea susține lecția!

Joi, 26 aprilie, conform planificării

- susținerea lecțiilor la clasă

Vineri, 27 aprilie, conform programării care va fi afișată joi, după orele 15.00

10.30 – susținerea probei de interviu de către candidații care au obținut cel puțin nota 9 (nouă) la inspecția la clasă

14.00 – validarea rezultatelor obținute în CA

15.30 – eliberarea acordurilor de principiu

21 August 2018

Pagină realizată de Gabriela Cătălina Cojocaru
Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Iasi - ROMANIA
Str. C. Negri nr. 50, 700071
Tel. 0040332/418760 (secretariat); Tel. 0040232/218241 (director); Fax. 0040232/218240;
E-mail: vasile_alecsandri_iasi@yahoo.com
Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Iasi Str. C. Negri nr. 50. Hostgator coupon - All rights reserved.