Olimpiada județeană de limbi romanice - 3 martie 2018

Print

Rezultatele finale la olimpiada de limbi romanice 2018 - limba franceza, clasele 7-9

Rezultatele finale la olimpiada de limbi romanice 2018 - limba franceza, clasele 10-12

Rezultatele finale la olimpiada de limbi romanice 2018 - limba italiana, clasele 7-9

Rezultatele finale la olimpiada de limbi romanice 2018 - limba italiana, clasele 10-12

Rezultatele finale la olimpiada de limbi romanice 2018 - limba spaniola

 

Rezultatele la proba de baraj

 

Proba de BARAJ - Olimpiada județeană 

În urma desfășurării etapei județene a Olimpiadei de limba franceză, 3 elevi au obținut nota maximă la același nivel, la clasa a VIII-a, regim normal de predare. Întrucât pentru etapa națională este alocat județului Iași doar 1 loc la clasa a VIII-a, nivel normal de predare, se impune ca cei 3 elevi menționați în tabelul de mai jos să susțină o probă de baraj. 

Această probă are loc sâmbătă, 10 martie, începând cu ora 10.00, la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din Iași.

Durata probei va fi de 120 de minute, fiind incluși numai itemi obiectivi (test grilă).

Nr.

Unitate de învăţământ

Nume şi prenume elev

Clasa

1

Colegiul Național "Mihail Sadoveanu" Pașcani

Berenghia B. Smaranda

8

2

Colegiul Național Iași

Gorea C. Daniela-Elena

8

3

Colegiul Național Iași

Popescu C. Ștefana-Amalia

8

 

Accesul în sală se face până la ora 9,30, iar elevii vor avea asupra lor buletinul sau carnetul de note vizat pentru anul în curs.

 Rezultatele vor fi afișate în aceeași zi.

 

 

PRECIZĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU OLIMPIADA JUDEȚEANĂ DE LIMBI ROMANICE

PROBA B (ORALĂ) 

§  Proba B (orală) are loc în ziua de 10 martie 2018, de la ora 10.00, la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, fiind destinată doar elevilor din clasele a X-a, a XI-a și a XII-a.

§  Elevii înscriși (clasele X-XII) se vor prezenta în săli cel târziu la ora 9,30, cu carte de identitate sau cu carnet de note vizat pentru anul școlar în curs.

§  La Proba orală B nu se admit contestații. 

Timpul de lucru este de 50 de minute, astfel:

  1. înțelegerea documentului audio-video - 20 minute
  2. producerea de mesaje orale/interacțiune orală - 30 minute, astfel: 20 minute timp de reflecție premergător examinării și 10 minute evaluare.   

 §  Nota finală la Olimpiada de limbi romanice se stabilește, pentru clasele X-XII, prin media aritmetică a notei de la Proba scrisă A și a notei de la Proba orală B, aceasta fiind media luată în considerație pentru ierarhia finală la nivel de județ, în urma căreia se stabilește numele elevului calificat la etapa națională.

OLIMPIADĂ JUDEȚEANĂ DE LIMBI ROMANICE este organizată conform Ordinului nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, precum și conform Regulamentului specific pentru organizarea și desfășurarea Olimpiadei de limbi romanice, aprobat cu nr. crt. 43643/19.12.2017.

 

Repartizarea pe săli a elevilor la PROBA B

 

Rezultate contestații PROBA A

Anunț contestații PROBA A

Rezultate initiale PROBA A - limba franceză

Rezultate initiale PROBA A - limba italiana

Rezultate initiale PROBA A - limba spaniola

Anunț 

Repartizarea pe săli a elevilor participanți

27 January 2021

Pagină realizată de Gabriela Cătălina Cojocaru
Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Iasi - ROMANIA
Str. C. Negri nr. 50, 700071
Tel. 0040332/418760 (secretariat); Tel. 0040232/218241 (director); Fax. 0040232/218240;
E-mail: vasile_alecsandri_iasi@yahoo.com
Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Iasi Str. C. Negri nr. 50. Hostgator coupon - All rights reserved.