Anunț transferuri

Print

 

Rezultatele finale

Rezultatele în urma testării

Testarea elevilor în vederea transferului se va face joi, 3 septembrie 2020.

Prima probă va începe la ora 9,00 iar cea de a doua la 10,30.

Intrarea în școală se va face între orele 8,30 - 9,00.

Testarea la limba străină va avea loc vineri, 4 septembrie începând cu ora 9,00.

 

Conform prevederilor Legii nr. 1 a Educației Naționale (art. 63) și a ROFUIP nr. 5079 / 31.08.2016, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” organizează următoarele activități în vederea transferurilor elevilor:

- depunerea cererilor de transfer: 25 – 27 august 2020;

- desfășurarea testărilor: 3 septembrie 2020, ora 9,00.

Pentru ca cererea să fie aprobată și elevul să susțină testările, este necesar ca:

- media la purtare pe ultimul an școlar să fie 10;

- media pe anul școlar anterior să fie cel puțin egală cu ultima medie de la specializarea la care se solicită transferul, pentru elevii de liceu.

Locurile disponibile sunt:

Clasa a VI-a: 2 locuri (intensiv engleză), 4 locuri (intensiv germană), 2 locuri (intensiv franceză)

Clasa a X-a: 1 loc matematică – informatică intensiv germană, 1 loc matematică – informatică

Clasa a XI-a: 3 locuri matematică – informatică bilingv franceză, 2 locuri filologie intensiv engleză.

Modelul de cerere de transfer: gimnaziu, matematică-informatică, filologie.

Procedura  de transfer

Alte informații suplimentare vor fi afișate până la data de 25 august 2020.